Projekční a inženýrská činnost

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Poradenská činnost

- zpracování architektonických studií

 

- vizualizace navržených řešení ve 3D

 

- zpracování projektové dokumentace pro územní řízení

 

- stavební řízení

 

- provádění stavby

 

- zaměření stávajícího stavu

 

- zaměření skutečného provedení stavby

 

- průkazy energetické náročnosti budov

 

- požárně bezpečnostní řešení stavby

 

- polohopisné a výškopisné zaměření

 

- energetické audity apod.

 

- obstarání stanovisek dotčených orgánů státní správy a správců sítí

 

- zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení

 

- zajištění odborného dozoru při realizaci

- výstavba rodinných domů a ostatních objektů (garáže, přístřešky, pergoly)

 

- zateplování budov

 

- změny dokončených staveb, rekonstrukce pokládka zámkové dlažby, obrubníky, palisády ploty a oplocení

 

- izolace

 

- terénní úpravy, domovní přípojky inženýrských sítí

 

- žumpy, jímky, domovní ČOV.

pomoc při výběru stavebních materiálů

Kontaktujte nás ->